CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ AULAND - BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG YÊN

ĐẤT DỰ ÁN

Thôn Ba Đông, Phan Sào Nam, Phù Cừ Hưng Yên

Thôn Ba Đông, Phan Sào Nam, Phù Cừ Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Khu dân cư Lưỡi A, Phù Cừ, Hưng Yên

Khu dân cư Lưỡi A, Phù Cừ, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Giãn dân Nguyên Hoà, Phù Cừ, Hưng Yên

Giãn dân Nguyên Hoà, Phù Cừ, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Dự án khu đô thị Hòa Phát, Mỹ Hào

Dự án khu đô thị Hòa Phát, Mỹ Hào

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Giãn dân Dương Quang, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Giãn dân Dương Quang, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Giãn dân Lý Thường Kiệt  Mỹ Hào, Hưng Yên

Giãn dân Lý Thường Kiệt Mỹ Hào, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: 90m2

Giá từ: Liên hệ

Giãn dân Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Giãn dân Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Dự án T&T Phố Nối Hưng Yên

Dự án T&T Phố Nối Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Bán đất khu giãn dân Than Nâu, An Vỹ, Khoái Châu

Bán đất khu giãn dân Than Nâu, An Vỹ, Khoái Châu

Hướng: Liên hệ

Diện tích: 72,5m2

Giá từ: 1,7x tỷ