CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ AULAND - BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG YÊN

ĐẤT THỔ CƯ

Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Thôn Thuần Mỹ - Hoà Phong - TX Mỹ Hào - Hưng Yên

Thôn Thuần Mỹ - Hoà Phong - TX Mỹ Hào - Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

Thôn Đồng Mái - Xã Phù Ủng - Huyện Ân Thi - Hưng Yên

Thôn Đồng Mái - Xã Phù Ủng - Huyện Ân Thi - Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

 Thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

Thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

Hướng: Liên hệ

Diện tích: 425,9m2

Giá từ: Liên hệ

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: 250m2

Giá từ: Liên hệ

Thôn An Phú, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Thôn An Phú, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Hướng: Liên hệ

Diện tích: 180,7m2

Giá từ: Liên hệ

Thôn 2, Xã Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên

Thôn 2, Xã Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: 112,6m2

Giá từ: Liên hệ

Lô đất đẹp tại Đống Thanh, Hưng Long, Mỹ Hào

Lô đất đẹp tại Đống Thanh, Hưng Long, Mỹ Hào

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ

khu giãn dân xã Vô Ngại, Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

khu giãn dân xã Vô Ngại, Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Hướng: Liên hệ

Diện tích: Liên hệ

Giá từ: Liên hệ